MÜNHAL

İLETİŞİM UZMANI

POST Araştırma Enstitüsü (POST RI), “Kıbrıs’ta Uzlaşma Aracı olarak Barış Kültürü Eğitimi” projesinde çalışacak yarı zamanlı bir İletişim Uzmanı arıyor.

İşe başlama tarihi: 2 Kasım 2015

Sorumluluklar

 • Projenin amacına uygun etkinliklerin tanıtılması için çok yönlü araçlar geliştirmek, sosyal ve geleneksel medyayı kullanmak ve iletişim stratejisi geliştirmek
 • Medya, sosyal medya, email ve websitesi gibi araçlardan gelecek soruları cevaplama ve projenin tanıtılmasına destek olma
 • Proje amaçlarına ve etkinliklerine uygun –gerek ada genelinde gerekse uluslararası anlamda -ortaklıklar geliştirme ve mevcut olanları ileriye götürme: bunun için öğretmen sendikaları, eğitmenler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri gibi kilit paydaşlarla işbirliği geliştirme
 • Mevcut iletişim stratejisini geliştirmek ve güncellemek ve böylece projenin görünürlüğünü asgari şekilde yükseltmek
 • Proje ile ilgili basılı yayınların üretilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve gerekirse hizmet sağlayıcılarla temasa geçmek
 • İletişim aktivitelerinin etkisini ve sonuçlarını değerlendirmek ve barış kültürü ile barış eğitimi konularındaki uygulamaları izlemek
 • Projedeki kilit paydaşlar ve hedef grupları ile birlikte kapsamlı bir savunuculuk planı (Advocacy plan) geliştirmek
 • Proje ekibi ile koordineli bir şekilde savunuculuk ve iletişim stratejilerinin uygulanmasında aracı olmak
 • Basın ve halkla ilişkilerden sorumlu olmak (basın açıklamaları yazmak, paket programlar hazırlamak, haberlerin yayılmasına yardımcı olmak ve basını takip etmek vs.)
 • Projeyi yerel ve uluslararası anlamda temsil etmek
 • Tüm basılı yayınların AB’nin görünürlük rehberine uygun oldugundan emin olmak

Aranan Özellikler

 • Eğitim: İletişim, Gazetecilik gibi Toplum Bilimleri bölümünden mezun olmak (Master ve üzeri avantaj sayılacaktır)
 • İngilizce ve Türkçe’yi iyi derecede kullanabilmek. Yunanca bilmek avantaj sayılacaktır.
 • Websitesi, sosyal medya ve blog gibi iletişim araçlarını güncelleyebilmek
 • İletişim, organizasyon ve rapor tutma özelliklerinin iyi olması
 • Çok kültürlü ve çok uluslu ortamlarda çalışmış olmak ve iyi ilişkiler geliştirmiş olmak ve çeşitliliğe saygı gösterecek yeteneğe sahip olmak
 • Adobe Photoshop, Corel Draw ve Adobe InDesign gibi grafik tasarım programlarını bilmek avantaj sayılacaktır
 • Sivil toplum örgütlerinde çalışmış olmak ve özellikle de bu gibi örgütlerde İletişim Sorumlusu/Uzmanı olarak çalışmış olmak önemli bir avantaj olacaktır.
 • İletişim, Halkla İlişkiler gibi konularda deneyimli olmak avantaj sayılacaktır.
 • İletişim kampanyaları geliştirme, tasarlama ve uygulama konusunda bilgi ve deneyim
 • Savunuculuk stratejilerinin uygulanması konusunda deneyimli olmak avantaj sayılacaktır
 • Kıbrıs bağlamında çok-kültürlü ve iki-toplumlu projelerle ilgili deneyim avantaj sayılacaktır

KIBRIS’TA UZLAŞMA ARACI OLARAK BARIŞ KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ

Barış Kültürü Eğitimi, POST Araştırma Enstitüsü (POST RI) tarafından Tarihsel Dialog ve Araştırma Derneği (AHDR) ile işbirliği içerisinde yürütülmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmekte olan üç yıllık bir projedir.

Projenin amacı, eğitimi bir platform olarak kullanarak toplumda yapısal değişiklikler yaratmaktır. Barış Kültürü Eğitimi, toplumlararası uzlaşmazlığın uzun süre devam ettiği Kıbrıs gibi ülkelerde, toplumda ve eğitim sisteminde dönüşümler yaratıp, Barış Kültürü’nün geliştirilip benimsenmesinde önemli rol oynar. Buna bağlı olarak, projenin temel amacı eğitimenler, gençler, ebeveynler, toplum üyeleri ve sivil toplumu kapsayacak aşağıdan yukarı bir yaklaşımla, sosyal değişimi başlatmak ve varolan durumu eğitim aracılığıyla Barış Kültürü’nü yaşatacak bir konuma dönüştürmektir. Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret ediniz: www.e4cp.org

Lütfen özgeçmişinizi niyet mektubunuzla birlikte, 25 Ekim 2015 Çarşamba gününe kadar postresearchinstitute@gmail.com veya mbeyidoglu@yahoo.co.uk adresine ulaştırınız.

Not: Önlemeyi geçen adaylar mülakata çağrılacaktır.

Advertisements

About POST Research Institute

POST is a non-profit, non-political organization set up by a group of people to work for the cultural, social, and environmental betterment of Cyprus and established at 2002. Vision: To contribute towards achieving an alternative sustainable future, which comprises of an egalitarian Cypriot society, that recognizes the dignity of every living being. Mission: • On the basis of social equality/justice: o To contribute for creating an open dialogue on issues of peace education and reconciliation and working actively for the unification of the island. o To take action against gender discrimination based on one’s sexual orientation, gender identity and gender expression for achieving positive social transformation. o To advance, sensitize and advocate for a multicultural and diverse society in which all differences are recognized, understood and accepted. • To excel as an Institute in the execution of research and participatory action. • To strengthen research capacity in Cyprus. • To strive for ecological sustainability through the prevention of environmental degradation and destruction.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s