Kıbrıs Sivil Toplum Örgütleri Ağı, Dizdarlı’yı ziyaret etti

Kıbrıs Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 15 Aralık 2015, Salı günü sabah saat 9.30’da Lefkoşa’daki ofisinde, KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi, Ombudsman, Sayın Emine Dizdarlı’yı ziyaret etti. Bu ziyaretin odağını, “yönetimin hizmet ve eylemde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak davranmaması” konusu oluşturdu.

asd_5671684e

Farklı alanlarda faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan 14 sivil toplum örgütünden oluşan Kıbrıs Sivil Toplum Örgütleri Ağı’nı temsilen, 6 örgütün hazır bulunduğu ziyarette, öncelikle, Sn. Emine Dizdarlı’ya Yüksek Yönetim Denetçisi olarak atanmasının sivil toplumda güven ve memnuniyet yarattığı yönünde görüş belirtildi. Bunun ardından, Ombudsman’ın görev ve yetkilerinin bilinci ile, Ağ’ı oluşturan Derneklerin faaliyet alanlarında yüz-yüze kaldıkları sorunlar yazılı olarak sunuldu.

Ziyaret esnasında, Kıbrıs Sivil Toplum Örgütleri Ağı Dönem Başkanı Münevver Özgür Özersay şunları söyledi: “Yasadışılığın ve insan hakları ihlallerinin neredeyse normalleştirildiği ülkemizde, devletin ve Meclisin etkin denetim yapma görevini yerine getiremediği malumunuzdur. Bizler farklı alanlarda faaliyet gösteriyor olsak da, hep beraber, demokrasi ve insan hakları mücadelesinde Yüksek Yönetim Denetçisi olarak etkin olmanızı talep ederiz.”

Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman Emine Dizdarlı yapmış olduğu konuşmada, buna ilişkin olarak çok sayıda başvuru alındığını, denetim elemanı bakımından yetersiz olmalarına rağmen başvuruların büyük oranda değerlendirilerek, raporların şeffaf bir şekilde kurumsal web sayfası ve sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti. Dizdarlı, 2016 yılı başında, yeni denetim elemanı istihdam edilebileceği konusunda söz aldıklarını sözlerine ilave etti.

Özet Olarak Ağ’ın Ombudsman’dan Etkin Denetim ve Takibini İstediği Konular

Çevre ile ilgili konular:

Anayasa’da yer alan birçok konu ya ihlal edilmekte, ya da uygulanmamaktadır. Bir kısım yasaların hala daha çıkarılmaması da bunların üstüne tuz-biber eklemektedir. Örneğin:

  • Madde: 37 _ “Toprak Değerlendirme ve Koruma Yasası” hazırlanmış olmasına karşın 15 yılı aşkın bir süredir raflarda bekletilmektedir.
  • Madde: 38 (1) _ Kıyılarımızda izinsiz, usulsüz 100’ün üzerinde; mendirek, rıhtım, dolgu ve çeşitli tahribatlarla kaçak yapılaşmalar vardır. Anayasa İhlal edilmektedir
  • Madde: 38 (3) _ Her yer belediye ilan edilmesi ile birlikte bütün kıyılar belediyelerin inisiyatifinde çeşitli yorumlarla her türlü tahribata açık bir hale gelmiştir. Yasanın ivedilikle çıkarılması gerekiyor. (Bu yasa da 10 yıla yakın bir süre önce hazırlanmış, ancak rafa kaldırılmıştır)
  • Madde: 38 (4) _ Birçok kıyı girilemez, ya da giriş ücreti talep edilir hale gelmiştir. Satılan biletler ilgili Belediyeler tarafından onaylanmaktadır. Anayasa açıkça İhlal edilmektedir
  • Madde: 40 (3) _ Gerektiği gibi uygulanmamaktadır. İlan edilen birçok koruma alanında (ÖÇKB) kaçak yapılar bulunmakta, yıkım kararları uygulanmamakta, üstüne üstlük yasa ile bu kaçak oluşumlara Devlet eliyle elektrik bağlanabilmektedir (Fasıl 170 (Madde 16).
  • Madde: 40 (4) _ Gerektiği gibi uygulanmamaktadır. Henüz hiçbir milli parkımız olmadığı gibi bunun için de henüz bir mevzuat yok.
  • Madde: 142 _ Uygulanmamaktadır; “Karpaz ÖÇKB” içinde sayıları her gün artmaktadır.
  • 55/89 “İmar Yasası”: Son madde uygulanmamaktadır. Daha önce Fasıl 196 ile “Bakanlar Kurulu” na verilen imar hakkında kararlar üretmek, 55/89 “İmar Yasası” ile Bakanlar Kurulu’nun yetkisi kaldırılmıştır. Buna rağmen, BK imara yönelik sayısız karar almış ve almaya devam etmektedir.

Sağlık ve eğitim ile ilgili konular:

Kamuoyunda 2. İş Yasağı olarak bilinen, en başta sağlık ve eğitimde olmak üzere, kamunun genelinde, kamu görevlisinin ikinci iş yapmasıyla ilgili olarak sorumlu Bakanlıklar ve Maliyenin denetim görevini yapmaması

Özürlülerin istihdamı ile ilgili 25 çalışanı olan her iş yerinin 1 engelli birey çalıştırmasına ilişkin yasanın uygulanmıyor olması

İnsan Hakları ile ilgili konular:

İnsan hakları açısından Meclisimizce kabul edilen uluslararası sözleşmelerde belirtilen izleme mekanizmalarının oluşturulmamış olması (Örneğin; CEDAW, Çocuk Hakları, Engelli Hakları sözleşmeleri vb. gibi…)

Kıbrıs Sivil Toplum Örgütleri Ağı – Üye Örgütler

Barış ve Demokrasi Vakfı (BADEV) Münevver Özgür Özersay

Biyologlar Derneği Dilge Özerdem

Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği Cahit Nuri

Evrensel Hasta Hakları Derneği Emete İmge

HASDER Ali Nebih/Gül Öztek

KAYAD Nalan Kayıkçı/Minel Özen

Karpaz Dostları Derneği Gülizar Eroğlu/Hanife Demir

Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfı Övgü İnce

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Canan Öztoprak

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği Jale Canlıbalık

Mc Med (Akdeniz Yöneticilik Merkezi) Bülent Kanol/Hassan Vahip

Thallassemia Derneği Derya Güven/Ahmet Varoğlu

POST RI Mehveş Beyidoğlu

Yeşil Barış Hareketi Doğan Sahir/Ersun Aytaç

Advertisements

About POST Research Institute

POST is a non-profit, non-political organization set up by a group of people to work for the cultural, social, and environmental betterment of Cyprus and established at 2002. Vision: To contribute towards achieving an alternative sustainable future, which comprises of an egalitarian Cypriot society, that recognizes the dignity of every living being. Mission: • On the basis of social equality/justice: o To contribute for creating an open dialogue on issues of peace education and reconciliation and working actively for the unification of the island. o To take action against gender discrimination based on one’s sexual orientation, gender identity and gender expression for achieving positive social transformation. o To advance, sensitize and advocate for a multicultural and diverse society in which all differences are recognized, understood and accepted. • To excel as an Institute in the execution of research and participatory action. • To strengthen research capacity in Cyprus. • To strive for ecological sustainability through the prevention of environmental degradation and destruction.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s